Kontakt

För att i möjligaste mån tillgodose alla våra medlemmars intressen önskar styrelsen få in tips och idéer på aktiviteter. Har du något förslag, hör gärna av dig enligt nedan!

Telefon

 

Ordförande: 070-573 54 71

Sekreterare/ Kassör: 073-656 05 91

Adress

 

c/o Kerstin Adler
Svarvaregatan 15
265 33 Åstorp

Mail

 

Ordförande: niklas.samuelsson@marco.se

Sekreterare/kassör: kerstinadler@hotmail.com