Fölbesiktning

Startlistor:

Det har varit ett stort tryck och vi har lagt till ett extra visningstillfälle på fredagskväll, detta blir på ÅPK i Gråmanstorp med start 19 00. På lördag börjar vi 08 30, sen blir det en gårdsbesiktning på kvällen.
På söndag börjar vi 08:30 och håller på till ca 15:30
Tiderna på startlistorna är ca tider och kan förskjutas i båda riktningarna. Lotta kommer att kontakta de som ska ha gårdsbesiktning och uppdatera om tider under dagen.
Eventuellt kan det finnas en del fel på startlistorna, maila gärna Lotta om ni ser något som inte stämmer: lottaeliasson1@hotmail.com.
Eventuella strykningar meddelas Lotta så fort som möjligt.
Kom ihåg hjälm, nummerlappar och att det är kul att visa föl!
Hjärtligt välkomna alla!